Een simpele Java console:

Disclaimer:
Het gebruik is op eigen risico.

Omschrijving:
Op een Java Console wordt normaal de foutmeldingen en andere informatie geprint.
Het is dus een heel handig stuk gereedschap om fouten op te sporen.
Deze tool leidt de standard output en standard error output om naar de console.
Deze Console is weliswaar niet geschreven om als bean in een ontwikkel omgeving te gebruiken maar is toch makkelijk middels plakken en knippen toe te voegen.
Met deze broncode is het erg gemakkelijk om Uw grafische applicatie een Java console te geven.

Java versie:
Deze versie gebruikt Swing elementen dat houdt impliciet in dat Java versie 1.1.5 of hoger nodig is.
De Microsoft Java Virtual Machine (=JVM) gaat niet verder dan 1.1.4.
Het is echter raadzaam om de laatste Java versie van Sun te gebruiken. (minder bugs, uitgebreider, veiliger en stabieler).

Testen:
Uit testen tot zover zijn geen fouten tevoorschijn gekomen.
Maar mocht U er een tegen komen......

Bron code en omschrijving:
De groene regels zijn er alleen voor demonstratie doeleinden.
<DONWLOAD>

Regels 1.....10: Java commentaar.
Regels 11....14: import statements.
Regel 16: definieert de Console class.
Regels 18....27: class variables.
Regel 29...106: constructor.
Regel 51....63: omleiden van System.out.
Regel 65....77: omleiden van System.err.
Regel 81....89: De twee reader threads worden gestart
Regel 91...105: Alleen voor demo doeleinden
Regel 108..125: Event Listener methodes.
Regel 127: synchronized run methode , Er zijn twee threads die hun werk hier doen.
Regels 157..162: voor demonstratie doeleinden, gooit een NullPointerException op de console na ongeveer 1 seconde.
Regel 166..178: de ReadLine methode.
Regel 180..183: applicatie main methode.

1: //
2: // A simple Java Console for your application (Swing version)
3: // Requires Java 1.1.5 or higher
4: //
5: // Disclaimer the use of this source is at your own risk.
6: //
7: // Permission to use and distribute into your own applications
8: //
9: // RJHM van den Bergh , rvdb@comweb.nl
10:
11: import java.io.*;
12: import java.awt.*;
13: import java.awt.event.*;
14: import javax.swing.*;
15:
16: public class Console extends WindowAdapter implements WindowListener,  ActionListener, Runnable
17: {
18:	private JFrame frame;
19:	private JTextArea textArea;
20:	private Thread reader;
21:	private Thread reader2;
22:	private boolean quit;
23:
24:	private final PipedInputStream pin=new PipedInputStream();
25:	private final PipedInputStream pin2=new PipedInputStream();
26:
27:	Thread errorThrower; // just for testing (Throws an Exception at this Console
28:
29:	public Console()
30:	{
31:		// create all components and add them
32:		frame=new JFrame("Java Console");
33:		Dimension screenSize=Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
34:		Dimension frameSize=new Dimension((int)(screenSize.width/2),(int)(screenSize.height/2));
35:		int x=(int)(frameSize.width/2);
36:		int y=(int)(frameSize.height/2);
37:		frame.setBounds(x,y,frameSize.width,frameSize.height);
38:
39:		textArea=new JTextArea();
40:		textArea.setEditable(false);
41:		JButton button=new JButton("clear");
42:
43:		frame.getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
44:		frame.getContentPane().add(new JScrollPane(textArea),BorderLayout.CENTER);
45:		frame.getContentPane().add(button,BorderLayout.SOUTH);
46:		frame.setVisible(true);
47:
48:		frame.addWindowListener(this);
49:		button.addActionListener(this);
50:
51:		try
52:		{
53:			PipedOutputStream pout=new PipedOutputStream(this.pin);
54:			System.setOut(new PrintStream(pout,true));
55:		}
56:		catch (java.io.IOException io)
57:		{
58:			textArea.append("Couldn't redirect STDOUT to this console\n"+io.getMessage());
59:		}
60:		catch (SecurityException se)
61:		{
62:			textArea.append("Couldn't redirect STDOUT to this console\n"+se.getMessage());
63:        	}
64:
65:		try
66:		{
67:			PipedOutputStream pout2=new PipedOutputStream(this.pin2);
68:			System.setErr(new PrintStream(pout2,true));
69:		}
70:		catch (java.io.IOException io)
71:		{
72:			textArea.append("Couldn't redirect STDERR to this console\n"+io.getMessage());
73:		}
74:		catch (SecurityException se)
75:		{
76:			textArea.append("Couldn't redirect STDERR to this console\n"+se.getMessage());
77:		}
78:
79:		quit=false; // signals the Threads that they should exit
80:
81:		// Starting two separate threads to read from the PipedInputStreams
82:		//
83:		reader=new Thread(this);
84:		reader.setDaemon(true);
85:		reader.start();
86:		//
87:		reader2=new Thread(this);
88:		reader2.setDaemon(true);
89:		reader2.start();
90:
91:		// testing part
92:		// you may omit this part for your application
93:		//
94:		System.out.println("Hello World 2");
95:		System.out.println("All fonts available to Graphic2D:\n");
96:		GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();
97:		String[] fontNames=ge.getAvailableFontFamilyNames();
98:		for(int n=0;n<fontNames.length;n++)  System.out.println(fontNames[n]);
99:		// Testing part: simple an error thrown anywhere in this JVM will be printed on the Console
100:		// We do it with a seperate Thread becasue we don't wan't to break a Thread used by the Console.
101:
102:		System.out.println("\nLets throw an error on this console");
103:		errorThrower=new Thread(this);
104:		errorThrower.setDaemon(true);
105:		errorThrower.start();
106:	}
107:
108:	public synchronized void windowClosed(WindowEvent evt)
109:	{
110:		quit=true;
111:		this.notifyAll(); // stop all threads
112:		try { reader.join(1000);pin.close();   } catch (Exception e){}
113:		try { reader2.join(1000);pin2.close(); } catch (Exception e){}
114:		System.exit(0);
115:	}
116:	public synchronized void windowClosing(WindowEvent evt)
117:	{
118:		frame.setVisible(false); // default behaviour of JFrame
119:		frame.dispose();
120:	}
121:
122:	public synchronized void actionPerformed(ActionEvent evt)
123:	{
124:		textArea.setText("");
125:	}
126:
127:	public synchronized void run()
128:	{
129:		try
129:		{
130:			while (Thread.currentThread()==reader)
131:			{
132:				try { this.wait(100);}catch(InterruptedException ie) {}
133:				if (pin.available()!=0)
134:				{
135:					String input=this.readLine(pin);
136:					textArea.append(input);
137:				}
138:				if (quit) return;
139:			}
140:
141:			while (Thread.currentThread()==reader2)
142:			{
143:				try { this.wait(100);}catch(InterruptedException ie) {}
144:				if (pin2.available()!=0)
145:				{
146:					String input=this.readLine(pin2);
147:					textArea.append(input);
148:				}
149:				if (quit) return;
150:			}
151:		} catch (Exception e)
152:		{
153:			textArea.append("\nConsole reports an Internal error.");
154:			textArea.append("The error is: "+e);
155:		}
156:
157:		// just for testing (Throw a Nullpointer after 1 second)
158:		if (Thread.currentThread()==errorThrower)
159:		{
160:			try { this.wait(1000); }catch(InterruptedException ie){}
161:			throw new NullPointerException("Application test: throwing an NullPointerException It should arrive at the console");
162:		}
163:
164:	}
165:
166:	public synchronized String readLine(PipedInputStream in) throws IOException
167:	{
168:		String input="";
169:		do
170:		{
171:			int available=in.available();
172:			if (available==0) break;
173:			byte b[]=new byte[available];
174:			in.read(b);
175:			input=input+new String(b,0,b.length);
176:		}while( !input.endsWith("\n") &&  !input.endsWith("\r\n") && !quit);
177:		return input;
178:	}
179:
180:	public static void main(String[] arg)
181:	{
182:		new Console(); // create console with not reference
183:	}
184:}
Copyright
Gratis te gebruiken.

info@comweb.nl