DUTCH TRANSLATION 
 ( English translation see PassWord2.txt file. ) 
 ( The PassWord2.html is the demo page. ) Password applet versie 2.0
Applet gemaakt door RJHM van den Bergh
Alle Rights Reserved , comweb.nl

----------------------------------
HET GEBRUIK VAN DEZE APPLET IS VOOR EIGEN RISICO !!!
ENIGE SCHADE CLAIMS WORDEN DAN OOK NIET GEACCEPTEERD.
DE APPLET BIEDT DAN OOK GEEN VOLEDIGE BESCHERMING.
HET PRODUCT WORDT VERKOCHT ZOALS HET IS.
Het product is bedoeld voor particulieren die niet de mogelijk hebben
van een cgi-bin of .htaccess file.
Hetgeen bij de meeste particulieren accounts het geval is.
----------------------------------

WERKING: 
De applet wordt automatisch door de browser van de server geladen.
(PassWord2.class file)
Daarna wordt het door de browser in een soort virtuele computer uitgevoerd.
De applet probeert dan het file link.txt te laden van de server.
(server = computer van je provider)
Dit file bevat de gebruikersnamen , wachtwoorden en de daarbij behorende links.
Elke regel bevat achtereenvolgens de naam wachtwoord en url (= internet link).
Deze worden gescheiden door een spatie.
De gebruikers naam of wachtwoord mag daarom geen spaties bevatten.
De url moet beginnen met http://
Afhankelijk van de instellingen op de html pagina kan deze link.txt file versleuteld zijn.
Als aangegeven is dat het file versleuteld is moet dat ook werkelijk zo zijn.

Momenteel kun je dat doen met de applet op mijn oude site
(http://www.nedernet.nl/~rvdb/Crypt2/Crypt2.html)
In de toekomst gaan we die ombouwen naar een *.exe file en mee leveren met de applet.

Dus momenteel zul je jezelf moeten behelpen met plaken en knippen via het windows klembord.
Selecteer de tekst met dan rechter muisknop  kies kopiŽren.
Ga dan naar de encryptie applet (http://www.nedernet.nl/~rvdb/Crypt2/Crypt2.html)
 klik op het witte vlak  , dan rechter muisknop selecteer plakken.
Druk dan de enCrypt knop van de applet.
Met knippen en plakken kun je de verleutelde text weer in je notepad editor plakken.

TIP: bij somige providers zoekt de browser automatisch naar het file index.html als
er geen filenaam in de url (=internet link) staat.
Bijvoorbeeld http://www.comweb.nl is hetzelfde als http://www.comweb.nl/index.html
Als je zo'n directory heb zet de link.txt file (en de andere) hierin.
Om het file te lezen moet de gebruiker namelijk de naam van het
wachtwoord file (link.txt) weten.
Is de directory niet zo geconfigureerd dan worden namelijk de filenamen weergegeven.

----------------------------------

INSTALLATIE :

1: Plak de applet tags in je html pagina.
2: Pas deze naar behoeft aan , zie beschrijving van de applet tags.
3: Sla de html pagina op en zend deze naar computer van je provider.
4: Zend ook het geluidsfile en de gemaakte link.txt file naar de computer van je provider.
Het zenden doe je normaal met een FTP programma.
Alle files moeten in dezelfde directory staan.

Als het niet werkt :
Kijk dan eerst op het java console van je browser.
Zie de pull down menu's .
Bij sommige Ms Explorers moet het Java console eerst geactiveerd worden en
daarna de browser geherstart .

Een veel voorkomende fouten:
1 Men vergeet een van de drie files op de computer van de provider te zetten.
2 Men verstuurd het PassWord.class file als tekst file , hierdoor komt het file niet goed over.
3 De structuur van het link.txt file is niet goed
Te veel spaties (=scheidingsteken) op een lijn
Versleuteld terwijl de applet een niet versleuteld file verwacht , of omgekeerd.
4 De file namen zijn hoofdletter gevoelig.
Dit kan er een oorzaak van zijn dat een file(bestand) niet gevonden wordt.
Ook de wachtwoorden en gebruikersnamen zijn  hoofdletter gevoelig.

Kom je er nog niet uit stuur een bericht naar support@comweb.nl
Of naar de maker van deze applet rvdb@nedernet.nl
Geregistreerde gebruikers hebben recht op hulp.
Voor anderen alleen zover we tijd hebben.

Somige servers voegen wat data toe aan de link.txt file.
Bijvoorbeeld om een banner te laten verschijnen bij elke pagina.
Hierdoor raakt echter de applet van slag.
De gelezen data klopt niet meer.
Dit kan men oplossen door
# password2 code start
in de text file te zetten.
Alle data die tot dan toe was ingelezen wordt dan door de applet weggegooid.
Deze regel zet je dus in het begin van je link.txt file.
Voorbeeld

# password2 code start
N>J>7Y&0S/? ;oIgPJ>N/qZ&]S:U!6b1BP<K#8{aKH
N>K>8Y&0S/? ;pIgPJ>P/rZ&]S:U!6b1BP<K$8}aKH
N>L>8Y&0G=Y/Id.XF/0ar_G52-f;M:;Gr1Xt3pV*J%


----------------------------------

BESCHRIJVING APPLET TAGS

Allereerst zal ik een kompleet overzicht geven.
Daarna zal ik de tags een voor een omschrijven.

<APPLET CODE="PassWord2" WIDTH="400" HEIGHT="175">
<PARAM NAME="inset" VALUE="15">
<PARAM NAME="background" VALUE="#AA00">
<PARAM NAME="foreground" VALUE="#0">
<PARAM NAME="button_color" VALUE="#FF00">
<PARAM NAME="textfield_background"VALUE="#FFFFFF">
<PARAM NAME="label_background" VALUE="#AAAAAA">
<PARAM NAME="user_license" VALUE="59,3E,22,67,58,46,2B,3D,2D,7B,67">
<PARAM NAME="cryptomatic" VALUE="true">
<PARAM NAME="label_1_text" VALUE="User:  ">
<PARAM NAME="label_2_text" VALUE="Password:">
<PARAM NAME="button_1_text" VALUE="Send">
<PARAM NAME="button_2_text" VALUE="Clear">
<PARAM NAME="split_file" VALUE="false">
</APPLET>

<APPLET CODE="PassWord2" WIDTH="400" HEIGHT="175">
Dit verteld aan de browser dat hier een applet moet komen staan.
Met een breedte van 400 en een hoogte van 175.
Deze waardes kun je natuurlijk gewoon veranderen.
Het is niet mogelijk de andere waardes te veranderen.
Je kunt dus geen path naam (zoek weg) voor PassWord2 zetten.

<PARAM NAME="inset" VALUE="15">
Inset is het engels voor randen.
Dit is dus de afstand tussen de componenten.
De waardes kun je net zo als de alle andere applet tags veranderen.

<PARAM NAME="background" VALUE="#AA00">
Hiermee kun je de achtergrond kleur van de applet veranderen.
Wat je hier ziet is de zogenaamde hexadecimale RGB notatie.
Normale kleurnamen zal deze applet niet begrijpen.
De hexadecimale notatie van kleuren wordt ook gebruikt bij andere html tags.
Bijvoorbeeld de bgcolor attribuut van de <body> tag
RGB staat voor rood groen en blauw.
De eerste twee cijfers is de hoeveelheid rood
De middelste twee de hoeveelheid groen
en de rechter twee de hoeveelheid blauw.
Vergeet niet het hekje voor het getal anders zal de applet denken dat het een decimaal getal is.
Voorbeeld #000000= zwart,  #FFFFFF=wit  ,  #FF0000=rood en #AA0000 is wat donkerder rood.
Natuurlijk kun je de kleuren ook mixen voorbeeld #234567
Voor meer informatie over de hexadecimale notatie van kleuren zie een goed html boek.

<PARAM NAME="foreground" VALUE="#0">
Dit is de voorgrond kleur.
Simpeler gezegd de kleur van de letters.

<PARAM NAME="button_color" VALUE="#FF00">
De (achtergrond) kleur van de knoppen
Let op dat bij somige van de oudere browsers de knoppen grijs blijft.
Zet dus nooit de kleur van de letters ook op grijs.

<PARAM NAME="textfield_background"VALUE="#FFFFFF">
Textfield is het engels voor tekst veld.
Dat is dus waar de naam en wachtwoord wordt ingevuld.
Met deze tag bepaal je daar dus de achtergrond kleur van.

<PARAM NAME="label_background" VALUE="#AAAAAA">
Voor de tekst velden staat een tekst label.
Hiermee kun je daar de achtergrond kleur van bepalen.
Ze;f denk ik dat #AAAAAA een mooie kleur is dat sluit mooi aan
by de randen van de tekst velden.

<PARAM NAME="user_license" VALUE="59,3E,22,67,58,46,2B,3D,2D,7B,67">
Er zit aardig wat werk in deze applet.
Daarom is deze applet voor commercieel gebruik niet gratis.
Voor niet commerciŽle gebruikers is het mogelijk een gratis registratie te vragen.
Zonder deze tag werkt de applet ook.
maar op de statusbalk staat dan dat de applet niet geregistreerd is.
Een kleine link naar onze site wordt op prijs gesteld.
Om een registratie rond te krijgen moet ik de url (plaats) weten waar de applet wordt gebruikt.
Stuur daarvoor een email met de url naar support@comweb.nl met als onderwerp "password2.0"
Indien mogelijk vermeld dan ook of het om een commerciŽle site gaat
De registratie kost 25 gulden.
De gegevens zijn:
RJHM van den Bergh , Aldenhof 67-24 , 6537 DC Nijmegen , giro 28399775
onder vermelding van password applet.
Als U een bedrijf bent kan er ook een rekening worden gestuurd.
Comweb.nl is ingeschreven bij de KvK centraal Gelderland nummer 09107249

<PARAM NAME="cryptomatic" VALUE="true">
Deze parameter is erg belangrijk.
Het verteld de applet of het link.txt bestand verleuteld is of niet

De volgende tags worden gebruikt om de applet anders taalig te maken.
U kunt ermee de Engelse tekst in nederlands veranderen.
De waardes hier gegeven zijn de standaard waardes.
Deze krijgt U te zien als U de tags weg laat.
<PARAM NAME="label_1_text" VALUE="User:  ">
<PARAM NAME="label_2_text" VALUE="Password:">
<PARAM NAME="button_1_text" VALUE="Send">
<PARAM NAME="button_2_text" VALUE="Clear">

<PARAM NAME="split_file" VALUE="false">
Dit is een nieuwe feature.
Er was een melding dat de applet traag was als de link.txt file zeer groot werd.
>10000 gebruikers uit een database.
Denk dat de applet al traag word by 100 gebruikers :-)
Met een Perl script is het nu moglijk de file te splitsen in meedere files.
Bijvoorbeeld be_link.txt bevat alle gebruikers waarvan de naam met be begint.
Tegen registratie wil ik dit script wel opsturen.

</APPLET>
Dit is de laatste tag
Het verteld de browser dat er geen verdere applet tags meer komen.

----------------

Kritiek , suggesties ,
support@comweb.nl of rvdb@nedernet.nl
Comweb.nl is ingeschreven bij de KvK centraal Gelderland nummer 09107249